Hoe werkt het?

Onze werkwijze

Wanneer de werkzaamheden vallen onder de Artiestenregeling, vul dan online het inschrijfformulier Artiestenverloningen volledig in, onderteken het formulier en stuur het tezamen met een kopie van een geldig Identiteitsbewijs per reguliere post aan ons op. Dit is eenmalig, dus als u al ingeschreven bent ga dan verder naar het opdrachtformulier Verloningsopdracht.

In dit formulier worden gegevens gevraagd die wij nodig hebben voor een correcte facturatie en verloning. Dit moet voor iedere opdracht opnieuw. Als het formulier volledig is ingevuld en verzonden, dan ontvangt de inzender van het formulier per e-mail een kopie van de opdracht die aan ons is gezonden. Hiervoor is het uiteraard van belang dat een correct e-mailadres is ingevuld. Wanneer u geen kopie van de opdracht ontvangt en wel een correct e-mailadres heeft ingevuld, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen om na te vragen of wij uw opdracht hebben ontvangen.
 
Zodra we de opdrachtformulieren hebben ontvangen worden deze gecontroleerd op eventuele omissies of niet-logische gegevens. Indien er iets niet duidelijk is zullen wij contact met u opnemen om een en ander af te stemmen.
 
Vervolgens wordt er een factuur conform de opdracht opgemaakt en aan de opdrachtgever gezonden. Een kopie van de factuur zal per e-mail aan de artiest worden verstrekt. Op de factuur staat een betalingstermijn van 21 dagen vermeld. Wanneer de betaling na 4 weken nog niet ontvangen is, sturen wij een vriendelijke betalingsherinnering. Indien 2 weken later nog steeds niet is betaald zal een “onvriendelijke” aanmaning worden verstuurd. Indien een week later nog steeds niet is betaald, zal in overleg met de artiest ons incassobureau worden ingeschakeld. Van elke stap in dit traject wordt de artiest per e-mail op de hoogte gesteld.
 
Zodra de opdrachtgever heeft betaald, worden de netto bedragen berekend en uitbetaald aan de artiest. Hier zijn meestal enkele dagen mee gemoeid, maar wij garanderen dat de uitbetaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van onze factuur plaatsvindt.
Uiteraard ontvangt iedereen die door ons is verloond hiervan een jaaropgave, welke gebruikt kan worden bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. Mijn Verloning communiceert bij voorkeur per e-mail. Via de e-mail heeft u veel sneller contact met ons dan per telefoon.

 

Tarieven

 

1 persoon € 13 p.p.
1 persoon meerdere dagen € 10 p.p.p.d.
meerdere personen 1 dag € 9 p.p.p.d.
meerdere personen meerdere dagen € 9 p.p.p.d.
factuur artiest met VAR/WUO € 5 per factuur

 

Home